Phần mềm Typing Test

Download Typing Test - Kiểm tra tốc độ gõ bàn phím

Typing Test kiểm tra tốc độ đánh máy ngôn ngữ Tiếng Việt của bạn một cách chính xác nhất, cũng là một giải pháp hay cho việc luyện gõ Tiếng Việt. Bạn có thể sử dụng văn bản mặc định để kiểm tra hoặc chọn một văn bản của mình. Điều này cho phép bạn xem trình độ gõ phím của mình đang ở mức độ nào để có thể học hỏi thêm.

Typing Test là phần mềm được viết bởi một tác giả người Việt, giúp bạn luyện gõ tiếng Việt, kiểm tra tốc độ gõ phím bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Phần mềm được đánh giá là một phương pháp tuyệt vời để cải thiện việc luyện gõ tiếng Việt của bạn.

Typing Test cung cấp đến bạn các luyện gõ bàn phím tiếng Việt hoặc những ai muốn biết tốc độ gõ phím thực sự của mình các bài kiểm tra khác nhau, xem trong một phút bạn gõ được bao nhiêu từ. Thông qua những bài test này, bạn có thể cải thiện được tình trạng gõ tiếng Việt hiện tại của mình. Có rất nhiều phần mềm luyện gõ phím để bạn lựa chọn phù hợp với khả năng và sở thích của mình, mỗi phần mềm luyện gõ phím đều có những ưu điểm riêng.

Phần mềm Typing Test
Phần mềm Typing Test

Các tính năng chính của Typing Test

✅ Kiểm tra tốc độ gõ phím

✅ Luyện đánh máy bằng tiếng Việt

✅ Gõ văn bản bằng chương trình Notepad của Windows

✅ Cải thiện tốc độ gõ tiếng Việt bằng phần mềm Typing Test

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC