Phần mềm Secunia Personal Software Inspector

Download Secunia Personal Software Inspector - Bảo mật ứng dụng trên máy tính

Secunia Personal Software Inspector là chương trình hỗ trợ người sử dụng những công cụ mạnh mẽ trong việc bảo mật các phần mềm ứng dụng trên máy tính được hiệu quả và chính xác.

Secunia Personal Software Inspector cung cấp tới người sử dụng công cụ cho phép cung cấp những thông tin cơ bản về tình trạng của các phần mềm được cài đặt trên máy tính và đưa ra một biểu đồ đánh giá về mức độ an toàn của chúng theo thới gian. Có thể nói đây là công cụ mạnh và hữu ích với người sử dụng để có thể nắm bắt được tình trạng an toàn của các phần mềm trên máy của mình.

Bên cạnh đó, Secunia Personal Software Inspector còn có khả năng cung cấp một danh sách các lỗi của phần mềm để người dùng có thể theo dõi dễ dàng. Với những lỗi này chương trình sẽ cung cấp cho bạn các tùy chọn để thực hiện như: thực hiện loại bỏ nếu lỗi không an toàn với hệ thống hoặc có thể sửa chữa lỗi… Từ đó bạn có thể lựa chọn cách xử lý cho phù hợp để đảm bảo an toàn cho hệ thống của mình.

Phần mềm Secunia Personal Software Inspector
Phần mềm Secunia Personal Software Inspector

Những tính năng chính của Secunia Personal Software Inspector

✅ Cung cấp tới người dùng công cụ thông báo những thông tin cơ bản về tình trạng của phần mềm.

✅ Tính năng xuất ra biểu đồ đánh giá độ an toàn của các phần mềm theo thời gian.

✅ Hỗ trợ cung cấp danh sách lỗi đang gặp phải.

✅ Cung cáp các tính năng để giải quyết lỗi hay lỗ hổng như: thực hiện loại bỏ nếu nguy hiểm với hệ thống, sửa chữa…

✅ Tính năng quét tự động các phần mềm.

Bên cạnh đó, Secunia Personal Software Inspector còn có khả năng cung cấp một danh sách các lỗi của phần mềm để người dùng có thể theo dõi dễ dàng. Với những lỗi này chương trình sẽ cung cấp cho bạn các tùy chọn để thực hiện như: thực hiện loại bỏ nếu lỗi không an toàn với hệ thống hoặc có thể sửa chữa lỗi… Từ đó bạn có thể lựa chọn cách xử lý cho phù hợp để đảm bảo an toàn cho hệ thống của mình.

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC