Phần mềm QTranslate

Download QTranslate - Dịch thuật ,tra cứu từ điển hiệu quả

QTranslate giúp đỡ người dùng chuyển đổi qua lại rất nhanh chóng và dễ dàng giữa nhiều ngôn ngữ. Chương trình này hỗ trợ dịch văn bản trên nhiều ứng dụng, giúp tra cứu từ điển trực tuyến, thay thế văn bản bằng đoạn dịch hay chuyển văn bản bằng âm thanh cùng rất nhiều chức năng thú vị khác.

QTranslate cho phép sao chép hoặc gõ văn bản trực tiếp trên cửa sổ chương trình để dịch và chuyển đổi. Phần mềm này hỗ trợ dịch cho nhiều ứng dụng khác nhau như Google Chrome, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Acrobat Reader, Skype, IE...Bạn cũng có thể tra cứu từ điển trực tuyến, thay thế đoạn băn bản bằng đoạn dịch, kiểm tra lỗi chính tả để trả vể kết quả dịch chính xác nhất.

Phần mềm QTranslate
Phần mềm QTranslate

Tính năng mới của QTranslate phiên bản 6.8.0

✅ Dịch ngôn ngữ, tra cứu từ điển

QTranslate hỗ trợ nhiều chế độ dịch văn bản bằng thao tác với chuột gồm: hiển thị biểu tượng - chọn văn bản, biểu tượng chương trình sẽ hiện gần con trỏ chuột, nhấn vào biểu tượng, cửa sổ pop up sẽ hiện ra cùng với đoạn văn bản dịch; hiển thị đoạn văn bản đã dịch - chọn văn bản, ngay sau đó văn bản dịch sẽ hiện ra trên cửa sổ pop up.

QTranslate còn có một tính năng rất độc đáo là chuyển văn bản thành âm thanh, rất hữu ích để bạn có thể học cách phát âm và ghi nhớ một ngoại ngữ nào đó. Ngoài ra, phần mềm này còn cho phép lưu lịch sử dịch để có thể xem lại và hỗ trợ bàn phím ảo cho người dùng có nhu cầu.

Các tính năng chính của QTranslate

✅ Dịch văn bản bằng nhiều ứng dụng khác nhau

✅ Tra cứu từ điển trực tuyến

✅ Thay thế đoạn văn bản bằng đoạn dịch

✅ Dịch nhanh và chính xác

✅ Kiểm tra lỗi chính tả

✅ Chuyển văn bản thành âm thanh

http://bit.ly/396hOTF

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC