Phần mềm NTFS Drive Protection

Download NTFS Drive Protection - Chống ghi xóa dữ liệu trên USB

NTFS Drive Protection là ứng dụng hỗ trợ đóng băng USB và các ổ cứng di động, ngăn chặn việc ghi hay xóa dữ liệu trên USB và ngăn Virus từ máy tính lây lan qua USB. Tính năng này sẽ giúp bạn bảo vệ được thiết bị lưu trữ của mình.

NTFS Drive Protection giúp bạn đóng băng tạm thời cho USB hay các ổ cứng di động được định dạng theo chuẩn NTFS với mục đích bảo vệ các dữ liệu được lưu trữ trên đó và ngăn chặn được Virus xâm nhập. Với chế độ này, không ai có thể chép dữ liệu mới vào, thao tác xóa hay chỉnh sửa file trên các thiết bị này.

NTFS Drive Protection sẽ từ chối mọi truy cập lên USB hay việc chỉnh sửa File. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể sử dụng chế độ không bảo vệ cho một số thư mục để thực hiện sao chép tập tin. Bạn cũng có thể tạm ngừng chế độ này nếu không cần thiết nữa.

phần mềm NTFS Drive Protection
Phần mềm NTFS Drive Protection

Các tính năng chính của NTFS Drive Protection

✅ Đóng băng USB hoặc ổ cứng di động

✅ Ngăn chặn ghi hay xóa dữ liệu

✅ Chống Virus xâm nhập bằng phần mềm NTFS Drive Protection

✅ Thực hiện chế độ bảo vệ đối với từng thư mục

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC