​Phần mềm Net Framework

Download Net Framework - Nền tảng lâp trình, thực thi ứng dụng

Net Framework là một mô hình lập trình toàn diện được thiết kế cho các nhà phát triển để tạo các ứng dụng khác nhau. Ngoài ra, Net Framework còn được download để chạy các phần mềm được phát triển bằng công nghệ dot Net.

Net Framework được phát triển bởi Microsoft là nền tảng thực thi các ứng dụng chủ yếu trên hệ điều hành Microsoft Windows. Net Framework mang đến cho bạn các thư viện lập trình hỗ trợ việc xây dựng các chương trình phần mềm gồm lập trình giao diện, truy cập, kết nối cơ sở dữ liệu, ứng dụng web, cùng các các giải thuật, cấu trúc dữ liệu, giao tiếp mạng...

Net Framework được cung cấp từ Microsoft là nền tảng lập trình tập hợp các thư viện lập trình để giúp bạn quản lý việc thực thi, chạy các chương trình được viết dựa trên .NET Framework. Net Framework Win 7 64bit cũng tập trung vào khả năng nâng cao tính bảo mật khi chạy các ứng dụng, các tính năng có độ linh hoạt cao tạo thuận lợi cho quá trình sử dụng.

Phần mềm Net Framework
Phần mềm Net Framework

Tính năng chính của Net Framework

Phiên bản mới nhất của Microsoft .NET Framework cải tiến về chức năng với khả năng tương thích tốt hơn có độ linh hoạt với nhiều ứng dụng hiện nay. Phiên bản này cũng bổ sung các hàm APIs cho ứng dụng ASP.NET, tính năng workflow..

✅ Quản lý bộ nhớ.

Trong nhiều ngôn ngữ lập trình, lập trình viên phải chịu trách nhiệm cho việc cấp phát và giải phóng bộ nhớ và xử lý thời gian tồn tại cho các đối tượng. Trong ứng dụng NET Framework., công cụ CLR cung cấp các dịch vụ thay mặt cho các ứng dụng và hỗ trợ người dùng quản lý bộ nhớ với khả năng tương tác với ngôn ngữ cơ bản không cần phải qua biên dịch.

✅ Thư viện lập trình phong phú.

Thay vì phải viết một lượng lớn các mã để xử lý các hoạt động lập trình ở mức độ thấp thông thường, các lập trình viên có thể sử dụng một thư viện lập trình được tích hợp trên chương trình dễ dàng tiếp cận các mã nguồn và các đối tượng cần thiết từ. NET Framework Class Library.

✅ Hỗ trợ nhiều ứng dụng.

NET Framework tích hợp các thư viện cho các khu vực cụ thể của phát triển ứng dụng, chẳng hạn như ASP.NET cho ứng dụng web, ADO.NET để truy cập dữ liệu, và Windows Communication Foundation cho các ứng dụng hướng dịch vụ.

✅ Khả năng tương thích cao.

Microsoft .Net Framework sử dụng một trình biên dịch ngôn ngữ để chuyển các mã khác nhau thành ngôn ngữ chung thông qua Trung tâm ngôn ngữ chung (CIL). Ngoài ra, phần mềm này có thể cài đặt và sử dụng bằng một phiên bản đặc biệt có thể chạy mà không cần sửa đổi nếu có cập nhật phiên bản mới.

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC