Phần mềm Infra Recorder 32 bit

Download Infra Recorder - Ghi tài liêu, âm thanh ra đĩa

Infra Recorder giúp người dùng tạo đĩa CD, DVD từ các thư mục, tập tin văn bản, âm thanh, video, hình ảnh trên máy tính. Mặt khác, người sử dụng còn có thể lưu phần mềm trong các thiết bị như: USB, ổ cứng di động.... để sử dụng cho nhiều máy tính khác nhau.

Với Infra Recorder, người dùng còn có thể xóa toàn bộ hoặc một phần thông tin và ghi lại đĩa. Đặc biệt, ứng dụng cũng có thể trích xuất các âm thanh, video, hình ảnh ra khỏi đĩa CD, DVD và lưu chúng vào máy tính dưới nhiều định dạng khác nhau như: OSI, MP3, WAV….

Infra Recorder không cần cài đặt vào máy tính, người dùng có thể lưu phần mềm vào các thiết bị lưu trữ ngoài như: USB, ổ cứng di động, đĩa mềm……để sử dụng cho các máy tính khác nhau. Khi cần sử dụng bạn chỉ cần khởi động tập tin thực thi của thư mục chương trình.

phần mềm Infra Recorder
Phần mềm Infra Recorder

Các tính năng chính của phần mềm Infra Recorder

✅ Chuyển các tập tin âm thanh, hình ảnh, video vào đĩa CD hoặc DVD.

✅ Hiện thị thông tin cơ bản của đĩa CD, DVD.

✅ Xóa các thông tin và ghi lại đĩa với phần mềm Infra Recorder

✅ Trích xuất âm thanh, hình ảnh, video ra khỏi đĩa CD, DVD.

✅ Phần mềm di động nên không cần phải cài đặt vào máy tính.

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC