Phần mềm Bkav Home Plus

Phần mềm Bkav Home Plus sử dụng để bảo vệ máy tính toàn diện

Trong quá trình sử dụng máy tính hàng ngày, bạn luôn phải đối mặt với các nguy cơ:

Bị Virus xóa dữ liệu

Bị theo dõi bởi phần mềm gián điệp

Bị đánh cắp tài khoản ngân hàng

Bị đánh cắp mật khẩu

Virus làm chậm máy

Phần mềm Bkav Home Plus - Sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI), tích hợp công nghệ điện toán đám mây, bảo vệ đa lớp giúp ngăn chặn mọi nguy cơ trên Internet, diệt virus, chống phần mềm gián điệp, bảo vệ dữ liệu, tài khoản ngân hàng, bảo vệ mật khẩu…

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC